โรงเรียนวัดปัตติการาม

หมู่ที่ 6 บ้านปะเต ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120

เชื้อชาติ การศึกษาข้อมูลด้านหลักการคนอเมริกันที่ถือครองสองเชื้อชาติ

เชื้อชาติ

เชื้อชาติ คนที่มีเชื้อชาติ 2 เชื้อชาติเป็นหนึ่งในประชากรที่เติบโตเร็วที่สุด ในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2000 ถึง 2010 จำนวนคนที่มีเชื้อชาติ 2 เชื้อชาติที่ระบุตนเองได้ นั่นคือคนที่ระบุด้วยสองเชื้อชาติ เพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่งในสาม แต่จนถึงขณะนี้มีการวิจัยน้อยมากเกี่ยวกับพวกเขา อย่างไรก็ตาม การศึกษาซึ่งตีพิมพ์ในเดือนกรกฎาคม 2019 ในวารสารแถลงการณ์บุคลิกภาพและจิตวิทยาสังคมพบว่าในขณะที่จำนวนประชากรของคนที่มีเชื้อชาติ 2 เชื้อชาติในสหรัฐฯ เพิ่มมากขึ้น

ทัศนคติเหมารวม เกี่ยวกับพวกเขากำลังก่อตัวขึ้น นักวิจัยขอให้กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 1,000 คน ตรวจสอบจากรายการแบบแผนที่พวกเขารู้สึกว่า อธิบายถึงผู้คนในอัตลักษณ์ทางเชื้อชาติ 6 ประเภท ได้แก่ ดำ ขาว เอเชียขาว ดำสเปน ดำเอเชีย สเปนเอเชีย และสเปนขาว การศึกษาครั้งที่ 7 มีผู้เข้าร่วมเปรียบเทียบแบบแผนของเชื้อชาติมากกว่าหนึ่งหมวดหมู่ของเชื้อชาติ ทัศนคติ 2 แบบปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง คนต่างเชื้อชาติมีเสน่ห์ดึงดูดใจ

ตัวอย่างเช่น คนส่วนใหญ่คิดว่าประธานาธิบดีบารัค โอบามาเป็นคนผิวดำ แม้ว่าผู้ปกครองคนหนึ่งเป็นคนผิวดำและอีกคนหนึ่งเป็นคนผิวขาว อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษานี้ดูเหมือนว่าคนต่างเชื้อชาติกำลังถูกมองว่า มีลักษณะพิเศษเฉพาะของตนเองมากขึ้นเรื่อยๆ เพอร์รีกล่าวว่าการทำความเข้าใจแบบแผนที่เกิดขึ้นใหม่เหล่านี้มีความสำคัญ เพราะพวกเขาบอกสมมติฐาน เราใช้ทางลัดทางจิตเหล่านี้เพื่อแจ้งให้เราทราบว่า คนต่างเชื้อชาติคือใคร

ถ้าพวกเขาเป็นคนที่เราอยากติดต่อด้วย หรือแม้แต่ว่าจ้าง คุณอาจกำลังคิดว่านี่หมายความว่า คนต่างเชื้อชาติเพราะพวกเขาคิดว่าน่าดึงดูด ไม่เร็วนักแบบแผนเป็นแบบบวกและลบ เพอร์รีกล่าวคนคนหนึ่งอาจเรียกคุณลักษณะนี้ว่าเป็นคุณลักษณะเชิงบวก แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าลักษณะที่ปรากฏในชีวิตจะเป็นไปในเชิงบวก เพอร์รีใช้ตัวอย่างเหมารวมทั่วไปที่ใช้กับคนเอเชียว่าพวกเขาเก่งคณิตศาสตร์ มันอาจจะคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี

แต่ถ้าหากว่าคนเอเชียไม่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ หรือต้องการให้มีคนคิดถึงในส่วนอื่นนอกจากของพวกเขา อาจมองเป็นการไม่ปลอดภัยหรือมีความคิดแง่ลบลบ ต่อความภาคภูมิใจในตนเองของพวกเขา เพอร์รีอธิบายเช่นเดียวกันอาจนำไปใช้กับการเหมารวมว่าทุกคนในกลุ่มเป็นคนน่าดึงดูด ซึ่งอาจหมายความว่าผู้คนไม่คิดว่าตัวเองฉลาดหรืออย่างอื่นในเวลาเดียวกัน เพอร์รีกล่าวว่านักวิจัยยังไม่แน่ใจนักว่า ความคิดเหมารวมเกี่ยวกับการเป็นคนต่างเชื้อชาติ และน่าดึงดูดนี้มีที่มาอย่างไร แต่พวกเขามีความคิดบางอย่าง

แนวคิดหนึ่งดึงมาจากชีววิทยาและเสนอว่าผู้คนที่มีความแปรปรวนทางพันธุกรรมมากกว่า เช่น การผสมกันของยีนที่แตกต่างกันจะสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าและอยู่รอดได้ ดังนั้น บางทีมนุษย์อาจมีวิวัฒนาการ เพื่อค้นหาการแสดงออกภายนอกของความแปรปรวนทางพันธุกรรมที่น่าสนใจ แนวคิดที่สองคือผู้คนจำนวนมากทั่วทั้งสหรัฐฯ ยังไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนต่างเชื้อชาติแบบรู้เท่าทันมากนัก ดังนั้น จึงมีเพียงการเปิดเผยของพวกเขาผ่านสื่อเท่านั้น

มันจะตามมาว่าความประทับใจของพวกเขาที่มีต่อคนต่างเชื้อชาตินั้น ขึ้นอยู่กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นตัวแทน ซึ่งเบี่ยงเบนความสนใจไปยังสิ่งที่คนทั่วไป อาจเห็นว่าน่าสนใจ เพอร์รีกล่าวว่ามีงานวิจัยอื่นที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งนี้สอดคล้องกับสิ่งที่คนหลายเชื้อชาติประสบ สิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ทางสังคมอาจทำให้ปัญหาสับสนได้ ถ้าคนอื่นมองว่าคุณเข้ากับคนอื่นไม่ได้ คุณอาจจะอึดอัดใจในการเข้าสังคม มันอาจส่งผลต่อความสามารถในการเชื่อมต่อกับมิตรภาพในคำพูดของพวกเขาเอง

เพอร์รีชี้ให้เห็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการค้นพบนี้คือ 71 เปอร์เซ็นต์ ของผู้เข้าร่วมการศึกษาเป็นคนผิวขาว เป็นไปได้ว่าคนผิวสีและคนต่างเชื้อชาติ อาจมีแบบแผนที่แตกต่างกัน เธอและทีมงานหวังว่าจะทำการศึกษาติดตามผลในอนาคต ในระหว่างนี้เราได้ถามคนต่างเชื้อชาติว่า พวกเขาคิดอย่างไรกับการค้นพบนี้ รูบ ฮอลลิส อายุ 36 ปี เป็นข้าราชการที่ทำงานและอาศัยอยู่ในวอชิงตันดีซี แม่ของเขาเป็นชาวเกาหลีและพ่อของเขาเป็นคนผิวดำ แต่เขาลังเลที่จะระบุว่าเป็นคนต่างเชื้อชาติ

เชื้อชาติ

คำว่าลูกครึ่ง ที่เขาตั้งข้อสังเกตว่าครั้งเดียวที่เขาคิดเกี่ยวกับการเป็นคนต่าง เชื้อชาติ คือตอนที่เขาต้องระบุเชื้อชาติของเขา ในแบบฟอร์มของรัฐบาล ฮอลลิส กล่าวว่าเป็นการยากที่จะสรุปเป็นภาพรวม เพราะประสบการณ์ส่วนใหญ่ของเขาเกี่ยวกับเชื้อชาติขึ้นอยู่กับบริบท แต่ถ้าเขาต้องสร้างภาพรวมอย่างหนึ่งเกี่ยวกับคนต่างเชื้อชาติ ก็คงจะเป็นว่าพวกเขามีมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นในการจัดการกับวัฒนธรรมอื่น

จึงมีแนวโน้มที่จะยอมรับและเข้าใจวัฒนธรรมอื่น ฮอลลิสเติบโตขึ้นมาในย่านที่มีคนผิวดำเป็นส่วนใหญ่ และในตอนนั้นเขาก็ระบุได้ง่ายว่าเป็นคนผิวดำ ตอนนี้เขาพยายามหลีกเลี่ยงการถูกจัดหมวดหมู่ทางเชื้อชาติให้มากที่สุด ในฐานะผู้ชายและชอบอยู่เป็นฝูง มันง่ายกว่าเสมอสำหรับผมที่จะพูดคุยกับคนแปลกหน้า เขากล่าว แต่น้องสาวของเรามีปัญหามากในการปรับตัวเข้าหากัน สิ่งนี้ยิ่งลดลงเป็นสองเท่าเมื่อเธอถูกมองว่าเป็นคนเอเชีย เพราะเธอควรจะเงียบและดูมีเลศนัย

ถ้าเธอพูดออกไป เธอกำลังต่อสู้กับการเหมารวมคนผิวดำว่า เสียงดังและโมโหร้าย ไอลาโกมิ อายุ 24 ปี เป็นวิศวกรวัสดุในเมืองโคลัมบัส รัฐโอไฮโอ แม่ของเธอเป็นคนผิวขาวและพ่อของเธอเป็นคนญี่ปุ่น เรารู้สึกว่ามันยาก เพราะเวลาคุณพูดว่าลูกครึ่ง มันมีการผสมผสานหลายอย่าง เรามีเพื่อนที่เป็นลูกครึ่ง แต่เธอเป็นลูกครึ่งอเมริกากลางและยุโรปครึ่งหนึ่ง เธอไม่มีปัญหาแบบเดียวกับเรา เธอกล่าว สิ่งหนึ่งที่พบได้บ่อยคือปัญหาด้านภาษา ซึ่งผู้ที่ระบุว่าเป็นคนต่างเชื้อชาติ

แต่รู้สึกว่ามีสักฝ่ายที่ไม่ยอมรับเพราะอาจมองว่านั้นเป็นอุปสรรคทางภาษาหรือเพราะสัดส่วนร่างกาย ก็เป็นเหตุให้ความสัมพันธ์นั้นไม่ลงรอยได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ในญี่ปุ่นเราถูกตราหน้าว่าเป็นชาวต่างชาติโดยอัตโนมัติ พวกเขาไม่เห็นเราเป็นคนญี่ปุ่นเพราะเราดูไม่ออก ทันทีที่เราเริ่มพูดภาษาญี่ปุ่น พวกเขารู้เร็วมาก เพราะเรารู้ภาษาของพวกเขาและติดต่อกับพวกเขาด้วยวิธีนั้น ในสหรัฐอเมริกา เราไม่ได้พูดถึงวัฒนธรรมของเราเลยด้วยซ้ำ คนก็รู้ว่าเราเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่น

บทความที่น่าสนใจ : หนูตะเภา คุณสมบัติที่ต้องรู้เพื่อรักษาและการดูแลหนูตะเภาให้แข็งแรง

บทความล่าสุด